Protecția datelor cu caracter personal

SC LIDER SERVICII SRL (denumita in continuare „LIDER SERVICII”) cu sediul in Suceava, Str. Cuza Voda, Nr. 59A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/43/2008, CUI 23031090, in calitate de proprietar si operator al site-ului www.liders.ro respecta confidențialitatea si securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care utilizează serviciile LIDER SERVICII si/sau accesează site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informațiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă încurajăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail lider@liders.ro sau prin poștă sau curier la adresa mai sus menționată – cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Completând formularele din cadrul site-ului liders.ro, ne transmiteți numele și prenumele, adresa de e-mail, telefonul, compania și locația. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Menționăm faptul că interacțiunile dintre dvs. și site-ul liders.ro se consumă într-un mediu securizat şi criptat, website-ul nostru beneficiind de Certificat SSL valid. Totodată, toate informațiile introduse în cadrul platformei liders.ro sunt stocate pe același server securizat ce beneficiază de Certificat SSL valid.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără  consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui pentru orice furnizare de date personale.

Puteți alege oricând ce date personale doriți sa ne furnizați. Cu toate acestea, daca alegeți sa nu furnizați anumite date personale, in cazul in care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi in imposibilitatea de a va oferi anumite servicii, de exemplu:

daca nu doriți sa ne dați nume, prenume, adresa de e-mail sau număr de telefon in cazul in care doriți sa primiți o oferta, nu vom putea sa procesam cererea dumneavoastră, sau având in vedere faptul ca in formularul de comanda sau in contract va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute in mod obligatoriu de lege, iar in cazul in care nu veți dori sa completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa onoram comanda dumneavoastră.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru prestarea serviciilor liders.ro în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

Prelucrarea solicitărilor privind cererile de contact si ofertă lansate pe site-ul liders.ro.

Prelucrarea acestor date este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între LIDER SERVICII și dvs. De asemenea, anumite prelucrări sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cele mai bune servicii. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Client, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

  1. Pentru marketing

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs în cel mai scurt timp posibil cererii dvs.

  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

Temeiul legal al prelucrărilor

Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul persoanei nu este cerut in situația in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

In privința datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Prin accesarea site-ului, utilizatorul își da in mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimțământului întemeiază diverse comunicări efectuate in scop de marketing, cum ar fi promovarea serviciilor LIDER SERVICII si nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către LIDER SERVICII pentru o perioada care nu depășește perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligațiilor legale aplicabile, cum ar fi datele cuprinse in facturile fiscale (stocate pe o perioada de 10 ani conform legislației in vigoare).

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți;
  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
  • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

În cazul în care ne revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor şi confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, din când în când, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități situate în afara României. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

In situația in care considerați ca drepturile dumneavoastră prevăzute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate de LIDER SERVICII, aveți posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211

Fax:       +40.318.059.602

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro

Prezenta Nota de Informare poate suferi actualizări fără vreo notificare prealabila. Va invitam sa consultați periodic aceasta secțiune pentru o informare la zi cu privire la tipurile de date cu caracter personal care sunt procesate de LIDER SERVICII, respectiv modul in care acestea sunt utilizate.